Kaasuntuotanto on alkanut

Viime toukokuussa uutisoimme, että Mäntsälän Biovoimalla aloitettiin biojätteiden vastaanottaminen. Sen jälkeen kuuden kuukauden aikana on ehtinyt tapahtua paljon! Prosessi on viimeistelty, laitos on lopullisesti valmis ja kaikki laitteet toimivat tarkoituksenmukaisesti. Isoja asioita, mutta kaikista suurimpana asiana meillä on nyt myös alkanut kaasuntuotanto. Miten tähän pisteeseen on päästy?

”Ajoimme prosessin vaihe vaiheelta ylöspäin. Huhtikuussa vastaanotimme ensimmäiset biojäte-erät ja toukokuussa syötimme ne prosessiin. Kesä-heinäkuun vaihteessa ensimmäiset biojätteet saatiin mädätettyä ja reaktorista otettiin ulos valmista luomulannoitetta. 16. lokakuuta kaasuntuotanto pääsi alkamaan. Huhtikuusta asti olemme kasvattaneet biojätemääriä ja biokaasun määrä on kasvanut sille tasolle, että olemme päässeet syöttämään sitä merkittäviä määriä kaasunjakeluverkkoon”, Mäntsälän Biovoiman toimitusjohtaja Juha Virtanen kertoo.

Paikallista biokaasua

Tällä hetkellä Mäntsälän Biovoimalta lähtee vuorokaudessa 20 megawattituntia biokaasua jakeluverkkoon. Sillä määrällä jo ”jokusen” omakotitalon lämmittää. Mihin muuhun Mäntsälän Biovoiman tuottamaa kaasua oikein käytetään, Juha Virtanen: ”Lisäksi meidän biokaasua käytetään maakaasuverkon kautta muun muassa Nivoksen liikennekaasuasemalla, kaukolämmössä ja teollisuudessa. Korvaamme fossiilisia polttoaineita paikallisesti tuotetulla uusiutuvalla energialla.” Biokaasua tuotetaan muun muassa erilliskerätyistä biojätteistä, rasvalietteistä ja teurastamon sivutuotteista.

Tavoitteita kohti

Kyseessä on ollut todella iso hanke. Kyse on kuitenkin biovoimalaitoksen rakentamisesta ja käyttöönotosta. Kun Juha Virtaselta kysyy, miten projekti on mennyt, hän vastaa: ”Pysyimme hyvin aikataulussa ja ennen kaikkea budjetissa. Toki pieniä viivästyksiä on ollut ja siinä koronalla on ollut oma vaikutuksensa. Tuotanto on koko ajan kasvamaan päin ja tavoitteisiin kaasutuotannon ja biojätteiden käsittelyn osalta päästään.”

Tällä hetkellä Mäntsälän Biovoimalaitoksen tuotanto alkaakin lähestyä kapasiteettinsa rajoja: vuodessa biojätteiden käsittelymäärät ovat 20 tuhatta tonnia ja biokaasun 17 megawattia. Arkipäivisin 5–10 biojäteautoa saapuu kuormansa kanssa pääosin Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueelta. Lisäksi laitos toimii myös viikonloppuisin automaattisella vastaanotolla. ”Määrät alkavat lähestyä sitä luokkaa mihin laitos on mitoitettukin. Lupaavalta näyttää”, Juha Virtanen toteaa.